tirsdag 17. februar 2009

Grilldagene 2009: Idé Forum- Norsk illustrasjon i fremtiden


Leder i Grafill Illustrasjon, Randi Hobøl, holdt en innledning til IdéForum. Idéen bak dette er å involvere illustratører til å komme med tanker og nye idéer på hvordan vi kan være med på å gjøre vår hverdag som illustratører litt lettere. De fleste av oss sitter alene og tenker at ingen er så opptatt av våre rettigheter. Vi er små bedrifter og i følge NHO er det vi som "bærer" Norge. Vi vil gjerne vite dine tanker!!

Vi har som overordnet mål å arbeide for faget illustrasjon og illustrasjonsmedlemmenes interesser.


Vi jobber med:
• Næringspolitiske aktiviteter
• Presentasjon og synliggjøring
• Faglig utvikling

Vår målsetting
Illustrasjon skal være et reelt valg og en naturlig del av visuell kommunikasjon.

Næringspolitiske aktiviteter
• Konkurransetilsynets betydning
• Bevisstgjøring rundt prising og honorarer
• Forlagsundersøkelsen
• Næringslivspris
• Stipender og støtteordninger

Ressurser
• Grafill Illustrasjon består av frivillige engasjerte
• Høyt aktivitetsnivå
• Begrenset budsjett
• Kreative løsninger

Nye idéer
• Stipendordningen - illustrasjonsmedlemmene utgjør en vesentlig del av Kopinors vederlagsmidler
• Kontrollkomiteen (o7)beklager at illustratører ikke har fått den plass de burde ha
• Grafill Illustrasjon mener at Stipendordningen i Grafill bør jobbes med på nytt
• Kan det være aktuelt med særlige stipend for illustratører?

Presentasjon og synliggjøring
• Messer og festivaler
• Illustrasjonskatalog
• Arrangementer – utstillinger IMU, Nordiske Barnebokutstilling m.m
• Websider
• Presse: Mer om faget i pressen. Fortelle hva vi holder på med

Nye tiltak
• Vi starter jobben med ny illustrasjonskatalog i en litt enklere form enn Illustrasjon 2004 – planlagt ferdig høst 2009
• PR - jobbe direkte inn på nye arenaer –Bruke norsk illustrasjon inn i norsk design.
Tekstilbransjen, møbelbransjen mm
• Tenke internasjonalt og utover Norges grenser
• Bedre nettsted
- mer informasjon på nettsted om hva som skjer av konkuranser/konferanser/kurs/utstillinger/stipend etc.
- lettere måte å bygge nettverk i bransjen

Faglig utvikling
• Kurs, skrivekurs, webkurs AMG
• Foredrag
• Workshop
• Deltakelse på arenaer som Kongresser, nordiske, internasjonale kontaktnett
• Seminarer – Grilldagene

Hvordan kan få det til- sånn praktisk?
• Hjelpekorps (kontakt oss hvis du har lyst til å være med på dugnad!)
• Informasjon – visjoner
• Styrepleie
• Kommunikasjon
• Prioritering

Strategi
• Illustrasjon skal synliggjøres ytterligere i og utenfor organisasjonen
• Illustrasjon er et virkemiddel som bidrar til verdiskaping for markedet
• Illustrasjon fremmer suksess for oppdragsgivere
• Illustratører skal fortsatt ha fokus på økt profesjonalitet

Spørsmål til diskusjon
Små bedrifters hverdag:
- Hva er din største utfordring som illustratør i dag?
- Grafills rolle – synspunkter
- Praktiske utfordringer
”Varen” illustrasjon:
- Hva betyr profesjonalitet for deg?
- Personlig stil eller tilpasset kamelon?
- Deg som merkevare
Nye idéer og innspill :
- Hva er det viktigste for norsk illustrasjon i dag?
- Hvor vil hen sammen?
- Hvordan kan din hverdag bli bedre med hjelp/bruk av Grafill?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar