mandag 8. november 2010

NJs frilanskalkulator er lansert

I dag lanserer Norsk Journalistlag NJs frilanskalkulator i forbindelse med markering av Frilansjournalistene/NJs 30-årsjubileum. Frilanskalkulatoren avløser NJs frilanssatser og baserer seg primært på å beregne honorarer etter medgått tid og prinsippet om lik lønn for likt arbeid.

- Frilansjournalister skal ha anstendig betalt for kvalitetsjournalistikk. Jeg tror kalkulatoren kan bidra til at oppdragsgivere i større grad forstår prissettingen, og dermed at frilanserne vil ha et bedre forhandlingskort på hånden. NJ vil også satse mer på forhandlingskurs for frilansere fremover, fordi vi ser ubalansen i forholdet mellom store og samkjørte konsern og den enkelte frilanser. Jeg tror på kombinasjonen av legitimitet for pris og sterk argumentasjon i forhandlinger, sier NJ-leder Elin Floberghagen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar