tirsdag 5. januar 2010

ILLUSTRASJONSKATALOGEN: Betaling


Vi har hatt økonomimøte idag om illustrasjonskatalogen, og vi har registrert at en del har ikke betalt sitt oppslag i katalogen. Har du glemt dette - ber vi deg om å betale så raskt som mulig! De sidene som ikke noen har betalt for blir tatt ut av katalogen.

Betaling:
Kr. 2.500 betales til Grafills konto 5010.06.47491 med stikkord “Norwegian Illustrators No. 3”.


Kontakt Ingrid i Grafill sentralt for spørsmål.

Mvh
Grafill Illustrasjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar