tirsdag 8. desember 2009

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Skattebetalerforeningen arrangerer Praktisk skatte- og regnskapskurs 32 ganger på 26 forskjellige steder i løpet av desember 2009 og januar 2010. Kurset er et godt tilbud til blant annet regnskapsførere, økonomiarbeidere, revisorer og advokater

Årets kurs
Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2009 og 2010. i 2009 er det blant annet innført ny verdsettelsesmetode for næringseiendom, samt ny saldogruppe for fast eiendom. For 2010 er det innført kildeskatt på pensjoner. ... Kurset tar også for seg siste års endinger i bokføringsregler og ligningsskjemaer.

Skattebetalerforeningens kurskalender

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar