tirsdag 24. februar 2009

Grilldagene 2009: Flere bilder


Flere bilder fra Grilldagene. Åshild Irgens har vært en av de ivrigste fotografene i tillegg til Grafill Illustrasjons egne utskremte.
Send oss gjerne dine bilder også!
På epost til: info@grilldagene.com

Se bildene her

tirsdag 17. februar 2009

FECO Norway: Ny internasjonal nettverksorganisasjon for avistegnere, tegneserieskapere og andre som jobber redaksjonelt


FECO NORWAY skal være en en samlende forening for norske tegnere/illustratører som jobber fast eller frilans for avis og ukepresse. FECO NORWAY er en frittstående forening som hovedsaklig skal fungere som et nettverk, og formidle relevant informasjon og videreformidle informasjon fra moderorganisasjon FECO INTERNATIONAL (www.feco.info).
I tillegg ønsker vi etter hvert å jobbe med å bygge opp et nettsted som skal fungere som møteplass for medlemmene og et utstillingsvindu for redaksjonelle tegnere/illustratører med virke i Norge, m.m.

Medlemskap
De som ønsker å bli medlem må kunne vise til en viss produksjon, og at avis og/eller ukepresse det jobbes for, er knyttet til MBL, Mediebedriftenes Landsforening (www.mediebedriftene.no).
Om det primært tegnes/illustreres for utenlandske medier, skal disse være knyttet opp mot en tilsvarende organisasjon i de respektive landene.

FECO NORWAY forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon på virke.
De som likevel kan vise til en solid fortid som tegner/illustratør for avis og/eller ukepresse, men har avsluttet sitt virke, oppfordres også til å søke medlemskap. Vi ser på de med en slik erfaring som en viktig ressurs for å kunne skape et variert og levende nettverk.

Kontingent
Kontingenten er satt til 200, - pr. år.
Medlemmer vil få tilsendt FECO NEWS MAGAZINE på mail to ganger i året.

Påmelding
Ved påmelding vil vi gjerne ha navn, postadresse, mailadresse, telefonnr, avis/magasin du jobber/har jobbet for og hvor lenge du har jobbet innen fagfeltet.
For å kunne overholde frister i forhold til FECO INT, ønsker vi påmelding i løpet av februar.

Frist: 28. februar.

..............................................................................................................................................................................
Påmelding sendes til feco@avistegner.no
FECO NORWAY
v. styreleder Ørjan Jensen

Norsk illustratør med på utstilling for bokillustrasjon i England


Den norske illustratøren Eivind Gulliksen har bodd de siste årene i Bristol, sørvest i England. I februar så stiller han ut sammen med 20 andre bokillustratører i Bristol, hvor det bor mange spennende og innflytelsesrike illustratører. Utstillingen heter "The Art of Picture Books" og stiller ut arbeider for 20 illustratører i The Nails Gallery, med åpning den 20. februar 2009. Utstillingen er oppe til og med 27. mars 2009.
Adresse: The Nails Gallery, Lower Exchange Hall, Corn Street, Bristol, England

Best på karikatur i England


Morten Mørland ble kåret til Englands beste avistegner for sine groteske karikaturer av Gordon Brown. I en periode kjørte han statsministeren så hardt at redaktøren i The Times ba ham roe seg ned.

Les artikkelen i Dagsavisen

Grilldagene 2009: Idé Forum- Norsk illustrasjon i fremtiden


Leder i Grafill Illustrasjon, Randi Hobøl, holdt en innledning til IdéForum. Idéen bak dette er å involvere illustratører til å komme med tanker og nye idéer på hvordan vi kan være med på å gjøre vår hverdag som illustratører litt lettere. De fleste av oss sitter alene og tenker at ingen er så opptatt av våre rettigheter. Vi er små bedrifter og i følge NHO er det vi som "bærer" Norge. Vi vil gjerne vite dine tanker!!

Vi har som overordnet mål å arbeide for faget illustrasjon og illustrasjonsmedlemmenes interesser.


Vi jobber med:
• Næringspolitiske aktiviteter
• Presentasjon og synliggjøring
• Faglig utvikling

Vår målsetting
Illustrasjon skal være et reelt valg og en naturlig del av visuell kommunikasjon.

Næringspolitiske aktiviteter
• Konkurransetilsynets betydning
• Bevisstgjøring rundt prising og honorarer
• Forlagsundersøkelsen
• Næringslivspris
• Stipender og støtteordninger

Ressurser
• Grafill Illustrasjon består av frivillige engasjerte
• Høyt aktivitetsnivå
• Begrenset budsjett
• Kreative løsninger

Nye idéer
• Stipendordningen - illustrasjonsmedlemmene utgjør en vesentlig del av Kopinors vederlagsmidler
• Kontrollkomiteen (o7)beklager at illustratører ikke har fått den plass de burde ha
• Grafill Illustrasjon mener at Stipendordningen i Grafill bør jobbes med på nytt
• Kan det være aktuelt med særlige stipend for illustratører?

Presentasjon og synliggjøring
• Messer og festivaler
• Illustrasjonskatalog
• Arrangementer – utstillinger IMU, Nordiske Barnebokutstilling m.m
• Websider
• Presse: Mer om faget i pressen. Fortelle hva vi holder på med

Nye tiltak
• Vi starter jobben med ny illustrasjonskatalog i en litt enklere form enn Illustrasjon 2004 – planlagt ferdig høst 2009
• PR - jobbe direkte inn på nye arenaer –Bruke norsk illustrasjon inn i norsk design.
Tekstilbransjen, møbelbransjen mm
• Tenke internasjonalt og utover Norges grenser
• Bedre nettsted
- mer informasjon på nettsted om hva som skjer av konkuranser/konferanser/kurs/utstillinger/stipend etc.
- lettere måte å bygge nettverk i bransjen

Faglig utvikling
• Kurs, skrivekurs, webkurs AMG
• Foredrag
• Workshop
• Deltakelse på arenaer som Kongresser, nordiske, internasjonale kontaktnett
• Seminarer – Grilldagene

Hvordan kan få det til- sånn praktisk?
• Hjelpekorps (kontakt oss hvis du har lyst til å være med på dugnad!)
• Informasjon – visjoner
• Styrepleie
• Kommunikasjon
• Prioritering

Strategi
• Illustrasjon skal synliggjøres ytterligere i og utenfor organisasjonen
• Illustrasjon er et virkemiddel som bidrar til verdiskaping for markedet
• Illustrasjon fremmer suksess for oppdragsgivere
• Illustratører skal fortsatt ha fokus på økt profesjonalitet

Spørsmål til diskusjon
Små bedrifters hverdag:
- Hva er din største utfordring som illustratør i dag?
- Grafills rolle – synspunkter
- Praktiske utfordringer
”Varen” illustrasjon:
- Hva betyr profesjonalitet for deg?
- Personlig stil eller tilpasset kamelon?
- Deg som merkevare
Nye idéer og innspill :
- Hva er det viktigste for norsk illustrasjon i dag?
- Hvor vil hen sammen?
- Hvordan kan din hverdag bli bedre med hjelp/bruk av Grafill?

lørdag 14. februar 2009

Grilldagene 2009: Illustrasjon og presentasjon fra et kundeperspektiv

Foredraget kom med mange gode idé og tips for å få et bedre kundeforhold til f.eks. reklamebransjen og designbyråer. Og litt veiledning på hvordan man kanskje kan få flere jobber fra byråene?

Foredrag ved Christin Utigard, Kundeansvarlig/Rådgiver i Dinamo fra mars 2008. Jobber i dag blant annet med kunder som Statens vegvesen, Leiv Vidar, Leger uten grenser, Toro, Elkjøp, Sparebank 1, Eiendomsmegler 1 og CC Vest
Er Master i merkevareledelse NHH. Har tidligere jobbet som Art Director i Virtual Garden, Staal, D’Arcy, DMB&B mm.

Dinamo:
Kommunikasjonshuset Dinamo ble etablert i 1997. Huser idag 150 medarbeidere med spisskompetanse innenfor 8 ulike fagområder innen kommunikasjon.

Om fordraget:
Reklamebyråers utfordringer ift å jobbe med illustratører.
Hvordan dere kan møte dette på en best mulig måte.
Å jobbe med et reklamebyrå.
Reklamebyrået er kunden.
Og reklamebyråets kunde er kunden.
Flere ledd, budskapet og briefen kan tilsløres.
Ulike meninger.
Uklarhet også mellom byrå og kunde.

Beslutningsprosessen:
Foto eller illustrasjon?
Hva slags illustrasjon, stil og tone?
Hvem kan lage dette?
Hvor leter man?
Hva og hvem skal man velge?
Og hva får man egentlig?

Jobber ofte etter vane, første gangs bruk av illustrasjon kan være en tøff beslutning for både AD og kunden. Kompetansenivået ofte ulikt hos illustratørene. Vanskelig å vite hva man skal ha. Og enda vanskeligere å vite hva man får, fordi en illustratør kan ha flere stiler f.eks.

“Hvis jeg skal bruke illustrasjon er det fordi det er det som løfter ideen best”

Hvordan finner man illustratøren?
Ofte på anbefaling av andre. Eller rett og slett ved å søke på nett.
Grafills nettsted ble brukt som eksempel, men her er det faktisk mange illustratører som ikke har lagt ut bilder – og resultatet blir at man ikke blir valgt.

“Jeg ser etter en som har den STILEN jeg er ute etter, som kan løfte ideen og bidra til at den blir enda bedre.”

Men ikke glem personlig kontakt!
Mappevisning er fremdelses viktig for å få jobber, og gir større sjanse for at man blir valgt på jobber senere – fordi man blir husket. En AD kan få inn 100-200 mail om dagen. I tillegg til besøk av f.eks. fotografer, filmselskaper og mediekanaler.
Du skal ha ekstrem flaks for å nå frem ved å kun sende en mail! Direkte kontakt med kreativ leder og AD’er er mer effektivt.
Det er alltid lettere å ringe noen man har møtt blikket på og har kjemi med.

Arbeidsprosessen:
Brief
Tydelig budskap
Tydelige forventninger
Stil og tone
Format
Hvordan leveres?
Når?
Avstemming underveis
OG – er det noen mulige “feller”

Viktig å huske i arbeidsprosessen:
Hold det du lover.
Ikke si at du kan noe du ikke kan.
Har opplevd å få levert ubrukelige ting på sluttdato.
OG har opplevd at kunden heller ville bruke skisseillustrasjonen til Tekstforfatteren.

Den gode briefen:
En kunst å lage en god brief.
Du skal se for deg det de ser i hodet sitt. Ser byrå og deres kunde det samme?
Be byrået være tydelig på konsept og ide, men allikevel gi frihet og ikke knuse kreativiteten.
Det hjelper med referanser og moodboards.
Når man velger foto er man jo på fotoopptaket og ser hva som blitt tatt av bilder. Men man sitter jo ikke ved siden av en illustratør.
Viktig med god kommunikasjon og hyppige møter.

Vis muskler - fortell hvordan du jobber:
Hvilke teknikker har du?
Hva skjer etter briefen?
Når kan kunden forvente å se noe?
Idéskisser underveis?
Når er det mulig å endre eller snu?
Og hva kan man endre på?
Når er det gratis å endre?
Når begynner taksameteret å tikke?
Hva betyr det du sier?
Ikke regn med at alle har samme vokabular som deg.

Det ferdige resultatet:
Rettigheter og kontrakter
Hva inkluderer prisen?
Hva kan illustrasjonen brukes til?
Hvor mange ganger og hvor lenge?
Hvilke steder/kanaler?
Kan DU bruke illustrasjonen til noe annet?

Åndsverksloven gjelder – men smart å gjøre tydelige avtaler.
Dette er viktig både for din del, men også for at byrået skal kunne gjøre skikkelige avtaler med sine kunder.
Hvis byrået ikke stiller krav, spør gjerne selv.

Noen avsluttende tips:
Gå på mappevisning!
Personlig kontakt og visning kan ikke erstattes av mail.
Krev en skikkelig brief.
Fortell hvordan du jobber.
Sørg for å ha gjort en skriftlig avtale – send et skriftlig tilbud.
Ha portfolio på nett!

onsdag 11. februar 2009

Grilldagene 2009: Tilbakemeldinger
Kjære kolleger!

Takk for signaturer, samtaler og alt annet under Grilldagene i helga. Veldig lærerikt og inspirerende. Arrangørene i Grafill Illustrasjon er fantastiske. Planlegger og tenker og bestiller og ordner og melder og ringer og lager og skriver og åpner og lukker og løfter og bærer og nikker og smiler helt gratis. Håper sekretariat, styre og medlemmer ser innsatsen. Tusen takk!

Hilsen Svein "Egil" Nyhus
som fjerner gipsen på fredag den 13.


Ref. Grilldagene.Tuuuusen takk for en fantastisk helg dere arrangerte!
Utrolig bra opplegg, det må du si til alle de andre på kontoret.
Kristine Vintervold

Takk for en kjempebra gjennomført Grillhelg!
MVH fra en fornøyd illustratør Heidi Asdahl

Ønsker å takke Grafill Illustrasjon for et fantastisk seminar nå i helga, dere gjorde en flott jobb! –Lærerikt og inspirerende :o)
Tina Soli

Takk for to flotte, innholdsrike dager med godt gjennomtenkt program. Stor applaus for arbeidet dere ha lagt ned i dette.
Hilsen Hilde Kramer

Hei, Randi.
Vil bare løfte på hatten og høflig uttrykke ektefølt begeistring for Grilldagene™ – en strålende idé med et morsomt navn. Er usikker på hvordan jeg burde kle meg under arrangementet – er grilldress et alternativ?
Bra, altså.
Hilsen Ragnar Aalbu

Hei Randi.
DU må formidle dette videre til de andre i gruppa– det var virkelig et supert arrangement og det bør dere få høre omatt og omatt og omattat!
Hilsen Ingerlise Kongsgaard :-D

tirsdag 10. februar 2009

The Graphic Designer’s and Illustrator’s Guide to Marketing Promotion - Kjøp boken til Maria Piscopo online


Maria Piscopo's latest book published by Allworth Press and co published by the Graphic Artists Guild-information, examples and case studies of self-promotion in today's new marketplace for creative professionals. Providing an in-depth guide to the latest industry trends, technologies, and business secrets of marketing, this book will help designers and illustrators create and implement a sophisticated marketing and self-promotion system for long-term success.

Step-by-step instructions are provided on such topics as finding new (or better) clients, portfolio presentations that work, and much more. Interviews with real-life clients and case studies bring each topic to life.

6 x 9, 224 pages
Softcover
40 B&W photographs
ISBN 1-58115-363-5
List Price $19.95

Kjøp boken her

mandag 9. februar 2009

Shortfilms of Steven Appleby and Pete Bishop: HOW TO DESTROY THE WORLD

Created and written by Steven Appleby and Pete Bishop for the Discovery Channel. Four 2 minute journey featuring various forms of transport involving cows , catapults and the Guzzler family all destined to help destroy the world. And 3 more for how rubbish,computer games and food destroy the world.

'transport'

HOW TO DESTROY THE WORLD 'transport' from pete bishop on Vimeo.

'rubbish'

HOW TO DESTROY THE WORLD 'rubbish' from pete bishop on Vimeo.

'computer games'

HOW TO DESTROY THE WORLD 'computer games' from pete bishop on Vimeo.

'food'

HOW TO DESTROY THE WORLD 'food' from pete bishop on Vimeo.

Steven Applebys bibliography


Foredraget til den allsidge illustratøren og kunstnereren Steven Appleby kom nok som en liten overraskelse for de som ikke kjenner hans arbeid fra før. Her er en liste over Steven Applebys egne bøker. 

Bøkene kan kjøpes bl.a. på: www.amazon.co.uk


Bibliography:

• Normal Sex 1994 ISBN 0-7475-1898-X
• Men: The Truth 1995 ISBN 0-7475-2251-0
• Happy Families 1996 ISBN 0-7475-2604-4
• The Secret Thoughts of Babies 1996 ISBN 0-7475-5855-8
• The Secret Thoughts of Cats 1996 ISBN 0-7475-5850-7
• The Secret Thoughts of Dogs 1996 ISBN 0-7475-5870-1
• The Secret Thoughts of Men 1996 ISBN 0-7475-2969-8
• The Secret Thoughts of Women 1996 ISBN 0-7475-2968-X
• Antmen Carry away my Thoughts as soon as I think them 1996 ISBN 0-7475-3740-2
• The Secret Thoughts 1997 ISBN 0-7475-3491-8
• Alien Invasion:Steven Appleby's Guide to Having Children 1999 ISBN 0-7475-4455-7
• Encyclopedia of Personal Problems 2000 ISBN 0-7475-5067-0
• The Truth About Love 2000 ISBN 0-7475-4833-1
• Steven Appleby's Normal Life 2001 ISBN 0-7475-5614-8
• Mr Concerned's Book of Home Therapy 2002 ISBN 0-7475-6073-0
• A Book of Machine Whispers 2006 ISBN 1-905847-01-7
• The Nine Lives of a Dysfunctional Cat 2003 ISBN 0-7475-6935-5
• ABC of Childhood 2005 ISBN 0-7475-7604-1
• The Little Book of Farts 2006 ISBN 0-7475-8245-9
• The Captain Star Omnibus 2008 ISBN 9780973950564

Til alle som var med på Grilldagene!


Tusen takk for flott oppmøte og masse positive tilbakemeldinger. Vi hadde flotte dager og kjempeflotte foredragsholdere.
Vi i Illustrasjonsgruppa begynner etterarbeidet nå - så følg med på bloggen. Vi har fått nye idéer og tanker. Informasjon legger vi ut fortløpende.

Tusen takk for en trivelig og inspirerende helg!

Med vennlig hilsen
Grafill Illustrasjon

fredag 6. februar 2009

Grilldagene 2009: Idé Forum, tanker om fremtiden


Vi vil gjerne at dere begynner å skrive til oss om tanker dere har gjort dere for fremtiden av norsk illustrasjon.
Om dere skriver her på bloggen eller på epost til oss er opp til dere.
Vi vil gjerne ha positive og konkrete idéer som kan være realistiske for oss å gjøre noe med!

Hvordan kan vi gjøre norsk illustrasjon til et mer synlig fag?

Mer informasjon og respons fra forumet kommer.

onsdag 4. februar 2009

Nordiske streker: Utstilling i Tegneforbundet

Tegnerforbundet tar i mot utstillingen Nordiske streger som har blitt stilt ut blandt annet under IBBYs konferanse i Danmark, september 2008. Utstillingsperioden er 13. juni - 23. august 2009, galleriet er stengt 2 uker i denne perioden p.g.a ferie.
Mer informasjon kommer.

Nettsted om norsk illustrasjonshistorie

Grafill Illustrasjon har valgt å støtte prosjekt illustrasjonshistorie.no – et nettsted for norsk illustrasjonshistorie.
Tor Edvin Strøm og Randi Hobøl jobber med prosjektet, sammen med blandt annet Tegneforbundet.
Mer informasjon kommer.

Ny illustrasjonskatalog kommer i 2009!


"Norsk illustrasjon 2004"
Boken "Norsk illustrasjon 2004" kan kjøpes hos Grafill for kr 430,- pluss porto.
Boken kan bestilles ved å sende e-post til: grafill@grafill.no

Ny illustrasjonsbok 2009 med lansering på Bokmessen på Lillestrøm i november 2009:
Grafill Illustrsjon har påbegynt planleggingen av ny illustrasjonskatalog.
Mer informasjon kommer ut til alle illustratørene i løpet av våren.

Les mer snart

Grilldagene 2009: Velkommen!


Grafill Illustrasjon inviterer alle norske illustratører til årets seminar. Målet er å samle norske illustratører til inspirasjon og dialog om presentasjon av norsk illustrasjon. Illustratører jobber ofte oppdragsbasert og i små bedrifter.

Grilldagene 09 vil fokusere på hvordan du kan presentere deg og din bedrift.
Vår digitale tid har mange muligheter. Nye generasjoner illustratører leverer digitale filer, skriver blogger og har egen nettside før de har sluttet på college.

Mange ønsker allikevel å lære mer om personlig kundekontakt og kundererfaring.
Møt gode foredragsholdere som deler av sin kunnskap og sine erfaringer.
Grilldagene er også et sted der du kan møte kollegaer og dele tanker og ideer om illustrasjon i fremtiden.

Seminaret er gratis for medlemmer av Grafill.

Grilldagene 2009: Steven Appleby

Hvordan får han det til?
Engelske Steven Appleby kan så mye! Han jobber innen mange kunstneriske felt fra illustrasjon, forfatter, animasjon, billedkunstner og tegneserieskaper. Appleby har jobbet i en årrekke med fast “stripe” med skeive sideblikk på livet i den engelske avisen The Guardian. Han jobber med pennesplitt og akvarell og hovedfokus er strek og ord. Her er det duket for et spennende og lærerikt foredrag fra en eksepsjonell illustratør!

Se videoen:
"How to Draw with Steven Appleby"


"During my talk I will show a cross-section of my work (including newspaper cartoon strips, paintings, books, radio, animation and live theatre) and discuss the obsessions and themes running through it.
Sometimes people call my work surreal or bizarre, but the truth is that it is always rooted in personal experience and the things I see around me. It is intended to entertain, but also hopefully to reveal something about the world and the way we live. I want to explore what life is all about."


www.stevenappleby.com

Grilldagene 2009 - Med fokus på illustrasjon -


Planlegging av Seminar med fokus på presentasjon av illustrasjon med aktuelle foredragsholdere fra inn og utland. Det ble lagt ned betydelig arbeid på planlegging og tilrettelegging, bl a med utarbeidelse av egen webside og kontakt med aktuelle foredragsholdere. Arrangementet avholdes 7.-8. Februar.

Les mer på nettstedet

Grafill Illustrasjon på Facebook


Grafill Illustrasjon har startet egen Facebook gruppe og håper så mange illustratører som mulig blir med i gruppen og forteller hva som skjer "der ute" i illustrasjonsverden. Dette er en åpen gruppe og man trenger ikke å være medlem i Grafill for øyeblikket for å være med i gruppen.

Navn på gruppen er GRAFILL ILLUSTRASJON.

Litteraturfestival Lillehammer

Grafill Illustrasjon har jobbet med å bruke litterturfestivaler eller messer som arenaer for å promotere norsk illustrasjon. I 2007 jobbet vi med deltakelse på Litteraturfestivalen i Lillehammer også kalt Sigrid Undset dagene. Ansvarlige for festivalen ønsker også et samarbeid i 2008. Vi valgte å fokusere på Bokmessen I Lillestrøm.

Grafill Illustrasjon blir en aktiv del på årets festival.
Mer informasjon kommer.


Les mer

Mangfold Stavanger

Grafill Illustrasjon var deltaker på Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen “Mangfold” i Stavanger. Konferansen hadde som mål å skape en arena for nytenkning, mangfold og tverrfaglig utveksling. Sjangere og trender innen barne og ungdomslitteratur ble presentert og diskutert.
Det var et godt opplegg med relevante, aktuelle foredrag og debatter som angår illustratører. Godt besøkt av illustratører (norske og nordiske), samt bibliotekarer, forfattere og forlagsfolk. Konferansen er planlagt avholdt hvert 3. År.

Om konferansen:
Den Nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Stavanger ble gjennomført første gang i 1993. Konferansen har siden da vært avholdt hvert annet år og er nå etablert som den største nordiske møteplassen for barne- og ungdomslitteratur. Konferansen arrangeres av Rogaland fylkesbibliotek.
Overordnet tema for konferansen vil - i tråd med regjeringen kulturpolitikk for 2008 - være det kulturelle mangfoldet. Finner vi dette mangfoldet i dagens barne- og ungdomslitteratur? Konferansens bidragsytere vil blant annet være forfattere, forskere, formidlere, sosiologer, illustratører, oversettere og kritikere. Vi vil sette fokus på den politiske romanen, den flytende grenseløsheten, økt likegyldighet i mangfoldet og idyllfobiske bildebøker.

Les mer

IMU 08 – illustratørenes medlemsutstilling

IMU ble avholdt på DogA i Oslo. Det ble produsert plakater og flyers, vi brukte også en egen mailadresse imu.no til bruk for deltakerne. Det ble søkt ekstramidler fra fellespotten.
Utstillingen viste arbeider til ca 100 illustratører med 2 arbeider hver. Det ble solgt 8 arbeider. Det ble lagt ned et stort arbeid i tilrettelegging og praktisk gjennomføring av utstillingen. Utstillingen åpnet med en vernissage på DogA med DJ og vernissageservering. Ca 100 fremmøtte og stormende jubel.
Neste IMU planlegges 2010.

IMU 2008: Illustrasjonssjef fra Enebakk


Når Illustratørenes medlemsutstilling (IMU) 2008 åpner i DogA i Oslo torsdag, er det med Randi Hobøl i spissen.
ENEBAKK/OSLO (Østlands Blad): For Hobøl, som kommer fra Enebakk, er leder for Grafill Illustrasjon som står bak den store utstillingen. 60 utstillere skal vise frem to arbeider hver, og Hobøl er representert.
–Grafill Illustrasjon er en organisasjon for illustratører, designere, tegneserieskapere osv., og vi lager en medlemsutstilling. Der vil småbilder bli stilt ut, og det er nok mange som vil kjenne igjen motiver fra bøker, smiler Hobøl.
–Vanligvis står jo illustrasjoner sammen med tekst, men vi ønsker å vise frem bildet i seg selv - uten tekst, fortsetter hun. Hobøl, som til daglig er studieleder for illustrasjon ved Norges Kreative Fagskole, kan fortelle at den kommende medlemsutstillingen er den andre til IMU.
–Vi startet i fjor, og gjentar det i år. Det er mange illustrasjonsutstillinger, men ikke mange med egen plass til selve bildene. Vi vil gjerne fokusere på at illustratører lager bilder - de er storytellere. Så jeg er veldig fornøyd med å ha fått i gang dette, forteller lederen. I fjor var mottagelsen god, og Hobøl tror på nok en suksessutstilling i år. Men hun innrømmer at det er utfordrende å sette sammen arbeider fra 60 kunstnere.
–Det er veldig mange uttrykk som skal stå sammen på veggene. Så det er en stor utfordring, men jeg har et styre som har gjort en kjempejobb, smiler Hobøl.

Ny bok med Smottetass. Blant Hobøls to arbeider som vises frem, er ikke "kjendisen" Smottetass. Etter å ha vært Smottetass' visuelle skaper i barneboken "Smottetass og fjellheksen Isiz", har eventyrfiguren blant annet tatt turen innom Det Norske Teatrets vegger. Og nå planlegger Hobøl å gi ut en ny bok om fantasifiguren.
–Smottetass lever videre han. Det har gått noen år, og han lever i fjellene. Jeg har akkurat laget et bokprosjekt som jeg håper å gi ut neste år. De samme figurene er med som tidligere, men i litt annen setting, røper Hobøl.

På egne bein. I den planlagte boken står småhistorier sentralt, og kampen står ennå mellom det gode og det onde. Og illustratøren står rimelig alene bak denne boken i motsetning til den forrige Smottetass-boka som Nora Skaug og Ketil Furberg Henriksen skrev.
–Grunnen til at jeg har tatt fatt på boken litt alene, er at de andre har vært så opptatt, forteller hun.

Les artikkelen her

IMU 2008: Plakaten


Årets plakat designet med 10 bidrag fra forskjellige illustratører.

ILLUSTRATØRENES MEDLEMSUTSTILLING (IMU) 2008

Illustrasjoner fra gulv til tak i galleriet på Doga i desember.

Grafill Illustrasjon vil vise frem medlemmenes illustrasjoner i alle sine stiler og sjargonger. 11. desember gjentar Grafill illustratørere fjordårets suksess med en ny være medlems utstilling på Doga I Hausmanns gate, Oslo. Utstillgen viser både publiserte og upubliserte illustrasjoner, illustrasjoner som illustratørene selv er stolte over og føler at det representeter dem selv. Illustratører fra hele Norge stiller skal stille ut.

”Vi håper at det blir en spennednde utstilling som kan vise frem hva norske illustratører står for. Også de som bor I deler av Norge hvor det kanskje ikke er mulighet for et like stort publikum,” sier Randi Hobøl, som er leder for en meget aktiv illustrasjonsgruppe I den landsdekkende organsisasjonen for illustratører og grafiske designere, Grafill.
IMU er en salgsutstilling hvor illustrasjoner fra forskjellige bruksområder, fra barnebøker til avistegning og animasjon.

”Det er viktig at publikum kan se hvor stort mangfoldetet i norsk illustrasjon er i dag. Mange tar utdannelse ute og kommer tilbake med nye referanser og stilarter som er nytt for den norske illustrasjons miljøet. Dette skaper nye vinkler og spennende utviklingsmuligheter.,” sier Sissel Grytå, også medlem i faggruppa Grafill Illustrasjon.

Det er viktig å vise bredden og bruken av illustrasjon er enorm og de fleste har et forhold til tegninger og illustrasjoner som vi ser rundt oss hele tiden. For andre gang fikk Norge en verdensmester innen illustrasjon med Øyvind Torsethers bok”…” I Bologna. Tidligere har Stian Hole fått denne anerkjennelsen. Prisen henger høyt innen fagmiljøet.

Målet med IMU er å vise frem illustrasjon – for de fleste liker å se illustrasjon, det engasjerer – provoserer, gjør oss triste – og setter ambassader rundt om i verden i brann...

”Illustrasjon er ikke alltid det man ser på utstillinger, men det er spennedne å se hvordan de forskjelllige jobber. Dette ser man best når man ser orginalen,” sier Randi.

Offisiell åpning av utstillingen er torsdag 11. desember 2008 kl. 19.00.
Salgsutstillingen vil vare til 31. desember på DogA, Hausmannsgate…, Oslo.

www.doga.no

Bokmessen på Lillestrøm 2008: Standen

Grafill Illustrasjon jobbet med et konsept der forskjellige illustratører skulle illustrere den samme Wergelandtekst. Dette resulterte I “Wergeland på 51 måter”. Standen besto av 52 illustrasjoner på vegg og de samme illustrasjoner trykket på postkort til utdeling på messen. 4 norske illustratører ble spesielt promotert med fokus på sin illustrasjon og arbeidsmåte. Disse fikk en egen plassering på standen. Disse var: Inger Belsvik, Marvin Halleraker, Finn Graff og Gry Moursund.
Virtual Garden lagde en annonse i messeavisen med bakgrunn i konseptet.
Grafill Illustrasjon er veldig fornøyd med 51 innsendte løsninger på Wergelands ”Steinbrytervise”. Standen fikk stor oppmerksomhet og skilte seg klart ut i messeområdet. Grafill illustrasjon stod vakt alle dagene.

Noen bilder fra bokmessen i november 2008.

Bokmessa på Lillestrøm - November 2008

SLIK VAR INVITASJONEN TIL BOKMESSEN 2008:

52 illustratører sendte inn bidrag og postkortene forsvant fort i løpet av de tre dagene bokmessen varte. Virtual Garden sto for annonsen i messemagasinet. Og tilbakemeldingene fra publikum var veldig positive. Nye planer for 2009 er under bearbeidelse.

Din illustrasjon vil bli profilert på Norges største bokmesse!
Bli med å vise frem hva illustrasjon betyr og dermed skape økt forståelse for faget! Høstens bokmesse på Lillestrøm arrangeres 21.- 23. november. Messen er en av Norges største møteplasser for alle som er interessert i litteratur og kultur. Grafill skal i år delta med egen stand hvor vi ønsker å profilere og vise mangfoldet innen norsk illustrasjon, og inviterer Grafills illustratører til en unik mulighet for å vise seg for norske forlag og litteraturinteresserte.
”Wergeland illustrert på X måter”
For å vise mangfoldet blant norske illustratører ønsker vi at alle skal illustrere samme tekst. Vi vil synliggjøre hvordan illustratør tolker og visualiserer den samme teksten på ulike måter, og hvordan denne tolkningen både forsterker og skaper ulike opplevelser av teksten.
Henrik Wergeland ble født for år 200 år siden, og årets Bokmesse har blant annet et eget seminarrom kalt Wergeland. Vi ønsker derfor å ta utgangspunkt i et av Henrik Wergelands mest kjente dikt, nemlig Steinbrytervisen.
Grafill Illustrasjon oppfordrer alle illustratører til å illustrere Steinbrytervisen ut fra din tolkning og ditt valg av teknikk. Du får profilert deg selv, - og sammen får vi profilert illustrasjonsfaget!

"Steinbrytervisen"

Postkort:
ALLE innsendte illustrasjoner blir trykket og vist på Grafills stand på bokmessen, både på skjerm og postkort. Publikum kan ta med sine favorittkort. Antall innsendte bidrag danner tema for vår stand; ”Wergeland på xx måter”. Grafill dekker kostnadene til produksjon av postkortene, og opplag bestemmes når innsendte bidrag er klart.

IMU 2007: Bilder fra åpningen


OnionMag var der: IMU 2007
Bilder fra gårsdagens åpning av IMU 2007 på galleri Grafill. Utstillingen står til 18. desember. Åpningstider: tirsdag-søndag 12.00-16.00.
Absolutt verdt å ta en tur innom!

Se bildene her

IMU 2007 - Illustratørenes egen medlemsutstilling


Illustrasjoner fra gulv til tak på galleriet i desember.
Torsdag 6. desember til 18. desember 2007

Sted: Grafill Galleri, Oslo
Åpningstider: tirsdag-søndag 12.00-16.00.
Gratis adgang

Vi ønsker alle Grafills illustratører og illustratørstudenter hjertelig velkommen til en medlemsutstilling.
Grafill Illustrasjon inviterer til en mangfoldig salgsutstilling som skal vise bredden
av norsk illustrasjon i dag, fra bokillustrasjon og avistegning, til fremtidens illustratører/image makers.