mandag 25. april 2011

- Vil ikke hjelpe

Uvilje hos Arbeiderpartiet er grunnen til at folk i kreative yrker sliter, mener Venstre-leder Trine Skei Grande.
- Ideologien står i veien for de praktiske løsningene. Arbeiderpartiets problem, er at de tror alle som driver for seg selv er Kjell Inge Røkke.

Klassekampen: LES MER

torsdag 14. april 2011

Utstilling på Henie Onstad senteret: DUBUFFET AS ARCHITECT

An extensive presentation of Jean Dubuffet (1901–85) in Norway. Known for his raw, powerful style and lively humour, Dubuffet was an artist who worked in a broad range of media. 
 
The project now on show, “Dubuffet and Architecture”, focuses on Dubuffet’s intense interest in architecture, as embodied in monumental projects from the period 1967–74. The exhibition features some fifty models, sculptures, paintings and drawings.
 

Tema: Heldig og fattig – den visuelle kunstneren i Norge

NKs leder, Lise Stang Lund, skriver i siste Billedkunst:

Visuelle kunstnere i Norge blir fortalt, og forteller hverandre, at vi bor i verdens beste land for kunstnere. Vi har stipendordninger som kunstnere i andre land misunner oss. Likevel ligger vi gang på gang på en inntektsmessig bunnplassering, selv langt under andre kunstnergrupper her til lands. Hvordan kan vi som er så heldige, være så fattige?
Løsningen ligger i tallene. Statsbudsjettet bærer i seg et oppsiktsvekkende og lite kjent bilde. Der står det svart på hvitt at den norske stat bruker tre ganger så mye på å støtte scenekunsten som den visuelle kunsten, og nesten dobbelt så mye på musikkfeltet. I rene penger bruker Staten over en milliard mer på å støtte scenekunsten enn den visuelle kunsten i 2011. 

(Illustrasjon: Stein Nerland)

Billedkunst: LES MER

NY BOK: HISTORIEN OM NORSK ILLUSTRERT SKJØNNLITTERATUR

Tittel: Den illustrerte boka
Forfatter: Vilborg S. Hovet
Utgitt: mars 2011, Unipub forlag

«Boka fortel historia om illustrert, norsk skjønnlitteratur frå om lag 1200 til i dag. Den omtalar 200 biletkunstnarar og over 300 litterære verk med ei vaksen målgruppe. Boka er rikt illustrert. Korleis ser illustrasjonane ut? Kva formidlar dei?  Kva tilfører illustrasjonane teksten? Korleis er forholdet mellom bileta og verbalteksten? Kva kan møtet mellom ein biletkunstnar og ein ordkunstnar resultere i? Fokus ligg på biletkunstnaren og bileta.»

Les mer på forlagets hjemmesider
http://unipub.no/boker/den-illustrerte-boka

Ny blogg for Grafill Grafisk Design

Etter generalforsamlingen 2010 gikk Grafill Oslo over til å være Faggruppe for grafisk design i Norge. De har nå satt opp sin egen blogg og man kan følge med på hva som skjer innen faget i Norge på denne bloggen. De har også intervjuer med grafisk designere på denne bloggen.mandag 11. april 2011

EN INVITASJON TIL ALLE PROFESJONELLE KUNSTNERE – Kunstprosjekt for Wildenveys plass i Mjøndalen sentrum

EN INVITASJON TIL ALLE PROFESJONELLE KUNSTNERE
– Kunstprosjekt for Wildenveys plass i Mjøndalen sentrum


VIL DU VÆRE MED Å UTFORME OG UTVIKLE ET MODERNE UTEROM I MJØNDALEN SENTRUM?
...Wildenveys plass ligger sentralt i Mjøndalen og skal tilgodeses med et kunstprosjekt

Nedre Eiker kommune, i samarbeid med Mjøndalen Handel og Service Forening, inviterer kunstnere, grupper av kunstnere og tverrfaglig sammensatte grupper til å melde interesse for å delta i konkurranse om utforming av kunstprosjekt for Wildenveys plass i Mjøndalen sentrum.

Kunstprosjektet skal sees i sammenheng med Portåsen - Wildenveys rike, som er utviklet til et vitalt kultursenter for formidling av Hermann Wildenveys liv og diktning, samt aktuell samtidskunst i ulike sjangere.

Plassen skal utformes med tanke på lek og rekreasjon, og framstå som et moderne naturlig møtested for befolkningen.
Prosjektgruppen for Wildenveys plass ønsker utradisjonelle kunstneriske løsninger. Det åpnes derfor for samarbeid mellom ulike kunstnergrupper og fagmiljøer. Det er ønskelig med samarbeid mellom billedkunstnere, kunsthåndverkere og f.eks. scenografer/koreografer, forfattere, industri/møbel/produktdesignere og arkitekter.

Det er ikke en forutsetning med erfaring fra lignende prosjekter.Interesserte kunstnere og samarbeidsgrupper kan melde sin interesse til:
Nedre Eiker kulturkontor, Rådhuset, 3050 Mjøndalen
innen tirsdag 14. juni kl. 16.00.

Spørsmål kan sendes på mail til: jorunn.larsen@nedre-eiker.kommune.no
Krav til insendt materiale :
• En kort søknadstekst om hvorfor man vil delta i prosjektet
• CV og Bilder av kunstnerisk uttrykk (tilsammen innsendt materiale max 10 sider A4 sider)

Mer informasjon om hele prosjektet på nettstedet:
www.portaasen.no/wildenveys_plass
Torsdag 26. mai 2011 inviteres intresserte kunstnere og relevante interessegrupper til
MØTEFORUM Wildenveys plass


Sted: Portåsen, 3050 Mjøndalen
Kl. 09.00 - 16.00
Møteforum Wildenveys plass skal inspirere til nye faglige allianser for samarbeid om kunstnerisk utsmykking av Wildenveys plass.
 

Påmelding innen 6. mai: www.mfkonsept.no/wildenvey

lørdag 9. april 2011

Kulturlivet i clinch med idretten

Idretten vil ha en større bit av tippemiddelkaken.
På landsmøtet i Arbeiderpartiet. Her fremmer Rogaland Arbeiderparti, med støtte fra flere fylkeslag, et forslag om å endre fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping. I dag får idretten 45,5 prosent. Forslaget er å øke idrettens øremerkede andel til 65 prosent, på bekostning av den andelen som i dag går til kultur.

Aftenposten: LES MER

En milliard kroner skjevfordeles

På noen skoler får barna to kulturtilbud i året – på andre får de 44. Den kulturelle skolesekken er ikke så demokratisk som Kulturministeren liker å tro. Hvert år deles det ut 160 millioner kroner for å sikre norske skolebarn profesjonelle kulturopplevelser. 1,2 milliarder er tippemidler. I år er det 10-årsjubileum for Den kulturelle skolesekken.
  
Den kulturelle skolesekken
Fra 1. til 10. klasse var det i skoleåret 2008/2009 ca. 33 000 arrangementer.
Film: 2200
Litteratur: 4100
Kulturarv: 3600
Visuell kunst: 3700
Scenekunst: 5100
Musikk (i tillegg til Rikskonsertene): 5000
Kunstarter i samspill: 1200
Rikskonsertene: 6400
Annet: 1700
Kilde: NIFU-undersøkelse fra 2009
Dette er svakheter ved skolesekken, ifølge NIFU-undersøkelsen fra 2009:
Lite samarbeid mellom skole og kunstnere.
Store forskjeller i tilbud fra fylke til fylke og fra skole til skole.
Barna passiviseres og blir for det meste tilskuere.
Ordningen evalueres sjelden.
De involverte kjenner lite til systemet rundt.
Det er fare for at de som fra før konsumerer kultur har mest utbytte av orningen

Aftenposten: LES MER

Kjøper halve Haugen

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke kjøper seg inn i Haugen Bok. Bergensforleggerne kan dermed bli en viktig konkurrent til de tre store i bransjen.
 
Aftenposten: LES MER

torsdag 7. april 2011

Årets Avistegning 2010

Med dette utlyses konkurransen "Årets Avistegning 2010". Prisen vil i år bli delt ut for tiende gang. Det vil skje under Mediebedriftenes årsmøte i Larvik 8. september. Fristen for innsending av materiale 29. april 2011.
 
Denne henvendelsen går til alle avistegnere - og vil også bli sendt til alle mediebedrifter som benytter seg av tegningen som et sentralt uttrykksmiddel i sin virksomhet.
 
Konkurransen "Årets Avistegning" er, som tidligere, et samarbeidsprosjekt mellom Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Innsendte bidrag vil bli vurdert av en jury bestående av: Ansvarlig redaktør i Nationen, Mari Velsand (juryleder); journalist i Dagens Næringsliv/NJ, Kjetil Bragli Alstadheim; Rune Johan Andersson, representant for utøvende tegnere, og seniorrådgiver Elisabeth Vislie, Mediebedriftene.
 
"Årets Avistegning" ble innstiftet høsten 1997.  Prisen er på 30.000 kroner.
 
Juryen vil i sin vurdering legge vekt på at avistegningen: · er et journalistisk uttrykksmiddel · er en illustrasjon til en dagsaktuell eller tidsaktuell begivenhet
· er en kommentar til nyhetsdøgnet eller en pågående samfunnsdebatt · har et selvstendig meningsbærende uttrykk, gjerne i samspill med eller som utdypning av det skrevne ord · er nyskapende og/eller bidrar til å stimulere til nyskapning i norsk avistegning · har norsk særpreg, originalitet og kunstnerisk kvalitet
 
Prisen kan deles ut for avistegninger innen enhver sjanger.
 
I forbindelse med tildelingen i 2000, minnet juryen dessuten om at "også velmodellerte portretter og sceniske panoramaer med et mylder av aktører får avissidene til å bugne. Juryen vil gi en påminnelse om at avistegning også omfatter teater- og portrettillustrasjoner og reportasjer". Juryen ser derfor gjerne at utvalget av innsendte bidrag til konkurransen utvides i tråd med dette.
 
Vi ber om at de som ønsker å bidra sender inntil tre bidrag (ikke originaler!) enten i papirkopi per post eller helst elektronisk per epost - enten direkte fra tegneren, eller fra redaksjonen.
 
Perioden tegningene skal omfatte, er 2009 og 2010
 
Frist for innsending er 29. april 2011.  Materiale sendes til
Mediebedriftene
v/Ragnhild Holmen
Kongensgate 14
0157 Oslo

FOTOIMAGE - SALGSUTSTILLING PÅ LYGNASÆTER HOTELL, GRAN.

Eller inspirasjonsutstilling? 
Computer art, fotografikk og fotocollager montert på en vakker rød vegg.
I kafeterian kan du kjøpe god mat, bak hotellet kan du ta en strekk på beina før du kjører videre til bestemmelsessted.

Håper du liker utstillingen. Jeg kan også kreere spesielle collager for deg privat eller som utsmykning på din arbeidsplass.
Bildene kan være uendelig store eller små til bruk for web eller dekor på et brevark. Mulighetene er mange.


APluss design, Astrid Lind
Kontor i Oslo, i Schous Kulturkvartal.
Idekokeriet, Trondheimsveien 2 N, 0560 Oslo

Redusert støtte til kultur?

Hei alle kulturengasjerte venner
 
Arbeiderpartiet fremmer på helgas landsmøte forslag om å øke idrettens andel av tippemidlene fra 46,5% til 64%. Kulturens andel reduseres tilsvarende - noe som betyr en reduksjon på 630 millioner for kulturaktiviteter i hele landet! Dette må vi prøve å stoppe!!! Gjør denne underskriftskampanjen kjent blant dine kontakter og venner!
 
Skriv under og send videre! VIKTIG!! HASTER!!
 
Underskriftskampanjen finner du her: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3322 <http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3322>

Med vennlig hilsen
KARI EIKLI
Rådgiver musikk /Advisor Music
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET

mandag 4. april 2011

Søk Høstutstillingen nå!

Søk Høstutstillingen nå!

Søknadsfirst 6. april.
Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke.
En kan søke med alle kunstuttrykk, det være seg audiovisuelle verk, installasjoner eller skulptur, maleri, foto, grafikk, tegning og tekstil.
Utstillingen 2011 er den 124. i rekken.

Alle arbeider blir vurdert av Den nasjonale jury. Juryen er valgt av medlemmer i NBK, og har seks medlemmer som arbeider tverrfaglig.
Den nasjonale jury 2011 består av Jon Gundersen, Line Halvorsen, Sidsel Palmstrøm, Ingeborg Kvame, Ellen Karin Mæhlum, og Arne Revheim.

I forbindelse med utstillingen deles det ut fire priser:

HØSTUTSTILLINGSPRISEN- BKHs kunstpris
Kunstprisen har til formål å synliggjøre Høstutstillingens betydning for norsk samtidskunst.
Prisen er på kr. 100 000,- 

Norske Kunstforeningers Pris/Debutantprisen Høstutstillingen.
Prisen er på 50.000 kroner og skal tildeles en debutant på Høstutstillingen.
I samarbeid med Norske Kunstforeninger får prisvinneren avholde en utstilling som skal vises i et utvalg av kunstforeninger i Norge.

FineArt // Kunstklubben
gir en pris på kr. 25 000,- til ”et verk som utpeker seg på Høstutstillingen som nyskapende, i tråd med tiden eller som reflekterer
spesielle hendelser”.

Den Franske pris
Prisvinneren mottar et 3-måneders opphold i Frankrike med atelier og bolig i Cité internationale des Arts i Paris, i tillegg til et stipend og franskkurs på det franske kultursenteret i Oslo.

For mer informasjon: post@billedkunst.no

10. september – 9. oktober
Kunstnernes Hus

Arrangør Norske Billedkunstnere

Er du en kommende forfatter?

Opptak til forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt for perioden 2011-2013

NBI tar opp 12 studenter til en toårig forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur.
Utdanningen starter i september 2011 og avsluttes i juni 2013.
Utdanningen er godkjent som høyere utdanning på bachelor-nivå og gir 60 studiepoeng
ved avlagt eksamen i kunstnerisk skriving, tekst- og teoristudier og litteraturformidling.
Det settes av to studieplasser med utdanningsstipend til søkere med bakgrunn
fra Asia, Afrika, Midt-Østen og Latin-Amerika.

SØKNADSFRIST MANDAG 23. MAI 2011
For mer informasjon om studiet, opptak og kontaktinformasjon se
 Nytt opptak til Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning 2011-2013

Honorar til illustratører ved skolebesøk

Det er nå etablert en praksis for honorar til illustratør når illustrasjon benyttes i formidlingssammenheng på skoler og andre steder bøker formidles gjennom Litteraturbruket.

Etter avtale mellom Norsk Forfattersentrum, Litteraturbruket, Norsk Forfatterforening og NBU, Grafill og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken skal det betales honorar til illustratør for bruk av illustrasjon fra bok, uavhengig av om illustratør er med på forestillingen / turné eller ikke.

Inntil videre brukes samme skjema og samme prinsipper vedrørende honorar for illustratører som for forfattere når de er på skolebesøk. Dette er som vi vet ikke blitt praktisert i noe særlig grad tidligere.

Skjema ligger på hjemmesidene til Litteraturbruket:

http://www.litteraturbruket.no/pub/litteraturbruket/main/?cid=31#litteraturbruket

http://www.litteraturbruket.no/resources/13/files/41/satser_-_tekst_illustrasjon.pdf

Er du illustratør og har lyst å stille ut i Tegnerforbundet galleri?

Er du illustratør og har lyst å stille ut i Tegnerforbundet galleri? 2. mai er frist for å søke om utstillingsplass i perioden 3. - 27. november 2011. 
Alle som har gitt ut bildebok, illustrert bok eller bilderoman i 2010 eller 2011 kan søke, uavhengig av medlemskap. 
Gå inn på vår nettside www.tegnerforbundet.no/utstillinger.html og last ned søknadsskjema. Vi vil kun ha søknader i posten. 
Og husk: frist for å sende inn er 2. mai!