tirsdag 22. desember 2009

Grafill Illustrasjon ønsker…

Alle norske illustratører og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år!
Vi er tilbake i 2010 med ny katalog og mange spennende arrangementer og prosjekter!
Tusen takk for et flott samarbeidet i 2009!

Stor julehilsen fra alle i Grafill Illustrasjon,
Heidi, Randi, Eivind, Tone, Line, Sissel, Kristin, Anne og Gunnlaug.

mandag 21. desember 2009

Tegnerforbundet galleri: Bjørn Hegardt – ”HINTERLAND”


Tegnerforbundet galleri 7. januar – 31. januar:
Bjørn Hegardt – ”HINTERLAND”


Bjørn Hegardts tegninger signaliserer gjennomgående en sikker sans for stramme komposisjoner og en sterk grafisk strek. Hans figurative uttrykk, for det meste holdt i sort/hvitt, er konsentrert mot det destillerte, og fremhever imaginære rom som samtidig kan oppleves som eiendommelig konkrete i sin renskårenhet. Konturlinjer og rene flater antyder tingenes potensielle symbolkarakter, her er ingen overdreven bruk av detaljer og skyggelegging. I en rekke arbeider bruker Hegardt aktivt stjernehimmelen som motiv, oppdelt i visuelle felt, og stjernene på firmamentet blir energiske og fortettede punkter som kan sies å karakterisere hans formspråk som sådan. Den avklarte ryddigheten i streken beveger seg hele tiden i retning av mer komplekse og gåtefulle sammenhenger. I ambivalente arkitektoniske strukturer, som balanserer mellom urban masse og ruin, og isolerte fremstillinger av gjenstander som møbler, lykkes Hegardt med enkle grep å forrykke tingenes nyttelogikk og invadere dem med kaos. Gjenstander hoper seg opp i klynger, det ryker av det brått organiske inventaret og eksplosjoner kommer til syne; tegningenes mørke underside er konstant tilstede. Gjennom visuelle og begrepslige transformasjoner og forvrengninger skaper Hegardt noe naivt og funklende som settes opp mot parallelle forfallskrefter.

Line Ulekleiv, 2008

Bjørn Hegardt (f. 1974) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunsthochschule i Berlin. Hegardt har hatt utallige utstillinger i inn- og utland, og er også redaktør for det internasjonale tegnetidsskriftet Fukt. Som en av få nordiske tegnere ble han plukket ut til å være med i Phaidons tegneantologi Vitamin D: New Perspectives in Drawing.

I Tegnerforbundet skal han bl.a. vise noen kortere animasjonslooper, et større arbeid bestående av syv deler, og hvis vi er heldige kommer han til å lage et veggarbeid også.

www.tegnerforbundet.no

lørdag 19. desember 2009

TV-helter i 20 år


I går var det 20 år siden den første episoden av The Simpsons ble sendt i USA. I løpet av denne tida har serien både preget og speilet verdensbildet vårt.
The Simpsons i vante omgivelser, hjemme foran TV´en. Tilhengerne deres har sannsynligvis brukt mer tid foran tven en familen gjør selv.

Dagsavisen. LES MER

Utstillingsåpning: Bla'-2009


Norsk kulturråd og forlagene arrangerer utstilling med originalillustrasjoner fra
BLA’- bøkene 2009:

Hva liker Muskatt? (Henriette Nilsen)
Dinosaurene og de dansende trærne (Jens Kristensen)
Det hjertet husker (Hilde Kramer)
Gravenstein (Øyvind Torseter)
Harry og Roger på tur (Ragnar Aalbu)


Det vil bli lett servering og mulighet for å møte illustratørene og forfatterne.

Utstillingen åpner tirsdag 5. januar kl. 1600
Litteraturhuset (Amalie Skram)
Gratis

www.litteraturhuset.no

fredag 18. desember 2009

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - søke med ditt eget prosjekt


Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:

• å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
• å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
• å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.


Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg vurderast ut frå eit sett med prinsipp for ordninga:

Varig ordning:
Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.
For alle elevar:
Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.
Realisere mål i læreplanverket:
Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.
Høg kvalitet:
Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnarleg kvalitet.
Kulturelt mangfald:
Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.
Breidde:
Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.
Regularitet:
Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.
Samarbeid kultur–skule:
Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.
Rollefordeling kultur–skule:
Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.
Lokal forankring og eigarskap:
Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den enkelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken.
Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for framtida" (Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008))

Kontaktpersoner for søknader og informasjon: LES MER

Den kulturelle spaserstokken


Kultur er et viktig virkemiddel i det helseforebyggende og trivselsskapende arbeidet.
Den kulturelle spaserstokken sørger for et profesjonelt kulturtilbud til eldre. Den kulturelle spaserstokken stimulerer til samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren i kommunene, slik at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.


Regjeringen foreslår til sammen 28 mill. kroner til Den kulturelle spaserstokken på Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter, med henholdsvis 14 mill. kroner fra hvert departement. Midlene deles ut etter søknad fra kommunene.

Den kulturelle spaserstokken ble etablert som en ordning i 2007 med en bevilgning på 10 millioner kroner. I tråd med Kulturløftet II vil regjeringen fram til 2014 arbeide for å tredoble satsningen på den kulturelle spaserstokken og gjøre ordningen permanent.

SJEKK I DIN EGEN KOMMUNE OM HVORDAN DU KAN JOBBE FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN!

Kulturdepartemnetet: LES MER

torsdag 17. desember 2009

Solgt til Nederland


Magikon Forlag melder på sine sider på Facebook at «Ikke helt alene» av Constance Ørbeck-Nilssen og Akin Duzakin er solgt til Uitgeverij Watervis i Nederland.

Det er første gang Lars skal gå alene til skolen. Han bestemmer seg for å gå baklengs, så han kan se moren og huset så lenge som mulig. Det er ikke lett å komme tidsnok når du går baklengs, og skoleveien går gjennom en skummel skog. Da Lars hører lyder rundt seg, skjønner han at han ikke er helt alene.

Ikke helt alene er en vakker og poetisk bildebok om det nære forholdet mellom en mor og sønnen hennes. Helst vil hun passe på ham hele tiden, men noen ganger må Lars få gå sin egen vei. For bare ved å møte sin egen frykt, kan han overvinne den.


Magikon er et forlag med fokus på visuell kultur og kommunikasjon. Forlaget utgir bildebøker, kunstbøker og andre bøker knyttet til visuelle fag.

www.magikon.no

Creative Quarterly 19 International Call for EntriesCreative Quarterly. The best of art and design, quarterly.


CQ19: Call for Entries
Deadline: January 30, 2010

It’s almost the new year, time to show us your bottled-up creativity. It’s easy to enter online with $10 entry fees for champagne tastes on a beer budget. Categories for professional and student. And all winners will be celebrated in our next issue plus in our online gallery. Be ready to drink in the praise just don’t miss our next deadline: January 30. Enter now.

Eligibility
All art directors, graphic designers, illustrators, photographers and fine artists. Separate categories will be judged for professionals and students. Work must have been completed during the last six months.

Categories
Graphic Design—advertising design,books, branding, brochures, editorial, environmental, identity, packaging, posters and web.
Photography—both fine art and commercial.
Illustration—print and animation.
Fine Art—painting, drawing, printmaking, multi-media, pottery, sculpture.


Awards
See our current list of winners
We award best of show, gold, silver, bronze and merit awards in each category based on the judge's scoring.
And if you're a winner, great exposure in the next issue of Creative Quarterly due out in April 2010 distributed in the US, Canada and Europe. And in our online gallery. Runner-up entries will be shown online.

Deadline
CQ19 entries must be sent to us no later than January 30, 2010

Creative Quarterly 17 hits the newsstands at the end of December.
In this issue we're profiling:
Richard Poulin, graphic designer
Nick Dewar, illustrator
Jan von Holleben, photographer
Adia Millett, fine artist

Take a sneak peek inside our current issue.

About CQ
Creative Quarterly publishes the best work being done internationally in graphic design, illustration, photography and fine art. Published four times a year, we’re the only competition accepting entries from all parts of the globe.


www.cqjournal.com

Kari Stai takker for samarbeidet i 2009!


Tusen takk, Kari!
Det samme ønskes deg!

Julehilsen fra Grafill Illustrasjon


www.karistai.no

onsdag 16. desember 2009

Billedlig Talt 2010 - hold av dagene!


Billedlig Talt – Norske illustrerte bøker er en fire dager lang seanse på Litteraturhuset hvor Grafill setter fokus på norsk bokillustrasjon.
I tillegg til bokutstilling, belyses aktuelle temaer via foredrag og workshops.


Billedlig Talt:
21. - 24. januar 2010


Møt leseglade i alle aldre.
Arrangementet er gratis.

Bilde: Under åpningen i 2009 ble Kristin Roskifte tildelt en nyopprettet pris, Blyantstumpen, for sitt virke som bildebokforfatter og -illustratør. Prisen ble delt ut av Iben Sandemose.

(Program kommer.)

Smaapigerne ønsker alle en riktig god jul!


Tusen takk, Smaapigerne!
Ønsker det samme til dere!

Julehilsen fra Grafill Illustrasjon


Smaapigerne:
www.sott.no

Tegneseriekaos på Tronsmo


Pushwagner den store stjernen da tegneserier skulle signeres.
Stjernelaget av tegnere fra No Comprendo forlag møttes på Tronsmo bokhandel tirsdag kveld for å signere bøker. Med juleøl og akevitt som selvsagt tilbehør.

Det ble trangt i signeringskroken da Steffen Kverneland, Anna Fiske, Lars Fiske, Vanessa Baird (med datteren Kathlyn), Bendik von Kaltenborn og Flu Hartberg signerte sine siste verk. Så kom Pushwagner, selvsagt fashionably late, og kaos tok over.

Dagbladet: Se bildeserie fra signeringskaoset.

tirsdag 15. desember 2009

Laget årets avistegning


Morten Mørland har igjen stukket av med en prestisjepris. Karikaturtegneren Morten Mørland fra Arendal har fått prisen for årets avistegning, «Cartoon of the year», Storbritania, skriver Agderposten.

Det er andre gang Mørland vinner denne prisen. Første gang var i 2005. Prisen fikk han for sin tegning av Gordon Browns første besøk til USA, som sto på trykk i den engelske avisa The Times.

CARTOON OF THE YEAR: Morten Mørland er svært glad for prisen, spesielt fordi han likte denne tegninga spesielt godt selv. Tegninga er fra Gordon Browns første besøk til USA, der håpet var at noe av Obamas popularitet skulle smitte over på Brown.

NRK: LES MER

mandag 14. desember 2009

Pris til kultbutikken Tronsmo


Utvalget av bøker er stort i det lille lokalet til Tronsmo bokhandel: faktabøker, politiske bøker, kunst, musikk, lyrikk, mote og fotografi.I år var det Tronsmo bokhandel i Oslo som stakk av med Bokhandlerprisen.
Det er en pris de selv hevder henger høyt fordi det er forfatternes egen pris til den butikken de synes gjør best jobb ved å melde inn sine forsalg til Forfatterforeningen.

Dagsavisen: LES MER

Jason - en av tiårets beste


John Arne Sæterøy får mye internasjonal ros for sine tegneserier i bokform. Nå er han også kåret til en av tiårets beste i verden.
Det er det store amerikanske kulturnettstedet A.V.Club som har kåret de 25 beste tegneseriene mellom 2000 og 2010. En av dem er laget av en nordmann fra Molde: John Arne Sæterøy.
Han har gitt ut flere prisbelønte bøker fra sin base i Frankrike, og under kunstnernavnet Jason er han blitt svært godt kjent for tegneseriepublikum verden over.

Romsdal Budstikke: LES MER

Friere tider for Kulturrådet


Dette har de ventet på så lenge, klare signaler fra øversten. Gårsdagens møte med kulturminister Anniken Huitfeldt skapte optimisme i Norsk kulturråd.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (til høyre) diskuterer oppfølging av Løken-utvalgets rapport med Norsk Kulturråd. Til venstre nestleder i rådet Asta Busingye Lydersen, i midten statssekretær Lubna Jaffery Fjell.

Dagsavisen: LES MER

søndag 13. desember 2009

Kunstløftet - et initiativ for å øke kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge


Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve interessen, anerkjennelsen og kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge. I den anledning lyser Kulturrådet ut prosjektmidler som en del av prosjektet Kunstløftet.

Midler vil bli gitt til prosjekter som gjennom kunst- eller kunnskapsproduksjon, formidlingsgrep eller nettverksarbeid evner å tilføre feltet nye perspektiver og kvalitetsforståelser. Kunstløftet er et tverrfaglig initiativ og inviterer til prosjekter på alle kunstområder og for alle aldersgrupper av barn og ungdom.

Kulturrådet ser samtidig at det er behov for å stimulere til flere gode prosjekter for barn fra 0 til 6 år.


www.kunstloftet.no


SE OGSÅ KULTURLØFTETS EGEN JULEKALENDER

lørdag 12. desember 2009

Anne Schäffer ny redaktør i NUMER


Anne Schäffer har fått stillingen som redaktør i Tegnerforbundets tidsskrift NUMER, som på nyåret kommer i ny formgivning, økt sidetall og godt stoff om tegning, illustrasjon og bokkunst.
Det siste nummeret er en hyllest til norsk illustrasjon med mange gode artikler av f.eks. Hilde Kramer som forteller om sin prossess av boken om Frida Kahlo.
Den første lederen av Schäffer var en bekymringsmelding om tilstanden for tegne- og illustrasjonsutdannelsen i Norge. I et intervju med Cecilie Knudsen ved KhiO, kommer det frem at man ikke iveretar tegne- og illustrasjonsutdannelsen lenger, Bergen har et bedre tilbud.

Grafill Illustrasjon anbefaler alle illustratører til å lese siste NUMER, og gratulerer Anne med stillingen som redaktør!

Bakgrunn:
Anne Schäffer har vært kunst- og litteraturanmelder i Dagsavisen fra 1994 til 2001, i Bergens Tidende fra 1996, i diverse tidsskrifter, blant annet i Kunsthåndverk (tidsskrift), Numer og TARA, og barnebokkritikk.no. Hun har også vært frilans billedredaktør i Aschehoug forlag fra 1994 til 2002 og i Det Norske Samlaget 2005, samt styremedlem i Norsk Kritikerlag fra 2000 til 2003. I 2007 kåret Norsk kritikerlag Anne Schäffer til Årets litteraturkritiker.
Hennes lidenskap er barneboklitteratur og bildebøker.

fredag 11. desember 2009

Velkommen til DOKKENS VERDEN


Dagsavisens tegner Siri Dokken, stiller ut sine avistegninger i Dagsavisens lokaler kun fredag 11. desember kl 16-19. Her har du en unik mulighet til å sikre deg orginaler og nummererte print (små opplag) til fine priser.

Velkommen til latter og ettertanke!

Åpent kun fredag 11. desember kl. 16-19
Kristian IV´s gate 13, Oslo

www.dagsavisen.no

TIRSDAG: NO COMPRENDO-SIGNERING!Tirsdag 15. desember fra kl. 17.00 kommer et stjernelag av tegnere fra forlaget No Comprendo for å signere bøkene sine:
Anna Fiske!
Flu!
Bendik von Kaltenborn!
Vanessa Baird!
Lars Fiske & Steffen Kverneland!
Pushwagner!

(fra kl. 18.00)

Forhåndsbestillinger sendes til tegneserier@tronsmo.no

www.tronsmo.no

Firuz Kutal vant FNs prestisjepris ''Citation for Excellence award' '


Gratulasjoner til Fecomedlem Firuz Kutal for å vinne FNs prestisjepris "Citation for Excellence award"!!! Veldig bra!
Prisen deles etter en hard konkuranse og det sies at:
These awards are granted for the best political cartoons reflecting the spirit and the principles of the United Nations.

Blandt tidligere vinnere av denne prisen finner dere Le Mondes tegner Plantu, Financial Times tegner David Browley, Clay Bennett, Usa Today tegner Tom Stiglich og mange andre stor avistegnere.

Mer info om prisen:
http://www.lurieunaward.com/Citation%20-%20Firuz%20Kutal_2009.html

http://www.lurieunaward.com/2009winners_wl.html

torsdag 10. desember 2009

Illustrert renovasjonskalender - ikke i 2010


I mange år har den illustrerte renovasjonskalenderen i Drammensregionen (mulig andre steder også) vært et fast inventar i norske kjøkken og en aktiv del av hverdagen for mange småbarnsfamilier.
Kalenderen for 2010 er ikke illustrert, men pryder bilder fra lokale "kjendiser" istedet.

Grafill Illustrasjon mener det er trist at man ikke holder den illustrerte profilen, som har gitt selskapet en sterk identitet og fått folk til å beholde og bruke kalenderen. Den har vært en oppmuntring hver måned når man åpner neste side på kalenderen. I tillegg et godt eksempel at illustrasjon gjør informasjon/markedsføring mer effektivt - fordi den treffer mer personlig. Kalenderen har bl.a. vært illustret av Joanna Rubin Dranger.

www.rfd.no

onsdag 9. desember 2009

Norske Hemmeligheter har fått innvilget prosjektstøtte fra GrafillNorske Hemmeligheter har fått innvilget sin søknad på prosjektstøtte fra
Grafill. Dette gjør at prosjektet kan vokse seg større og forsette med sine
ukentlige avsløringer. Vi er kjempeglade og gleder oss veldig til
fortsettelsen!


Nettstedet www.norskehemmeligheter.no har siden august illustrert
hemmeligheter som er sendt inn anonymt.
Hemmelighetene har blitt til flotte, fargerike, tenkevekkende
illustrasjoner som kanskje kan inspirere enda flere til å sende avgårde sine innerste tanker...

Norske Hemmeligheter har fått innvilget prosjektstøtte på kr 35 000.

www.norskehemmeligheter.no

Epla.no - norsk versjon av ETSY.COM


Epla ble startet av Siw, Torunn, Morten og Rakel fordi vi så behovet for et nettsted hvor man kan kjøpe fantastiske og håndlagde ting. Et sted hvor det er stort utvalg av produkter i alle kategorier, fra klær og interiørartikler til kunst og mat.

Vi som liker å omgi oss med vakre ting, er opptatt av særpreg og kvalitet - kan finne de beste kjøpene og de flotteste gavene på Epla.no Det er tusenvis av ting å velge mellom, og vi garantert små forelskelser, hver dag!

Epla jobber for å tilgjengeliggjøre og øke salg av håndlagde kvalitetsprodukter fremfor masseprodusert bruk-og-kast. Vi mener at informasjonsdeling og idéutveksling er viktig, og oppfordrer Eplabutikkeiere å dra nytte av hverandres erfaringer og inspirere hverandre.

Epla fremmer kvalitet, trender, tradisjon, kultur og talentutvikling. Derfor har vi laget Epla.no - vi vil ha alt.

www.epla.no

Dystopisk animasjon


- Nå overvåkes mennesker som rotter i et laboratorium. Jeg ønsket å flytte problematikken til privatsfæren, sier regissør Tarik Saleh om framtidsthrilleren Metropia som ble vist på Oslo filmfestival.Verden er i energikrise. Politisk og moralsk kollaps har kommet som følge av terror og overvåkning. Roger kjemper for å finne ut av hva det er som kontrollerer hans liv. Storebror ser deg. Slik er historien til den svenske animerte langfilmen Metropia.

Rushprint: LES MER

tirsdag 8. desember 2009

Mer skatt, men færre goder


Enkeltmannsforetak betaler mer skatt enn lønnsmottagere og har dårligere sosiale ordninger. For inntekter på 300000 kroner betaler de 38 prosent mer i skatt, viser beregninger fra Skattebetalerforeningen.

BILDE: Harald Sommerstad i bandet Minor Majority gjør de siste forberedelsene før Norges-turneen som bandet er på akkurat nå. Han krysser fingrene og håper hele bandet holder seg friske, for musikere har ikke det samme sosiale sikkerhetsnett som vanlige lønnsmottagere.

Aftenposten: LES MER

FAKTA:
Aksjeselskap (AS)

• I et aksjeselskap har normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
• De som starter AS, må skyte inn en aksjekapital på minimum 100000 kroner tilsammen.
• Stifterne må opprette, datere og underskrive et stiftelsesdokument. Regnskap skal sendes til Brønnøysundregistrene, det må holdes styremøter og føres protokoller.
• Det må holdes generalforsamling hvert år. Det må velges styre, samt at regnskap, styrets årsberetning og revisors beretning skal godkjennes.

Forskjeller:

• Noen forskjeller mellom enkeltmannsforetak/næringsdrivende og vanlige lønnsmottagere:
• Næringsdrivende må betale 11 prosent av brutto inntekt i folketrygdavgift, mens vanlige lønnsmottagere betaler 7,8 prosent.
• Næringsdrivende må betale formuesskatt på alle aktiva knyttet til næringsvirksomheten, og overskudd må beskattes fullt ut det året overskuddet oppstår. Investeringer må gjøres med beskattede midler.
• Næringsdrivende får ikke minstefradrag på drøyt 70000 kroner.
• Næringsdrivende må ved sykdom selv dekke lønn i karensperioden på 16 dager.
• Ved sykdom utover 16 dager får næringsdrivende dekket 65 prosent av 6G (6G er drøyt 437000 kroner).
• Næringsdrivende får ikke dagpenger ved arbeidsledighet.
• Det går an å tegne forsikring hos Nav for å få bedre sykebetaling, men det går ikke å forsikre seg mot arbeidsledighet.

Les mer om Skattebetalerforeningen: www.skatt.no

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Skattebetalerforeningen arrangerer Praktisk skatte- og regnskapskurs 32 ganger på 26 forskjellige steder i løpet av desember 2009 og januar 2010. Kurset er et godt tilbud til blant annet regnskapsførere, økonomiarbeidere, revisorer og advokater

Årets kurs
Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2009 og 2010. i 2009 er det blant annet innført ny verdsettelsesmetode for næringseiendom, samt ny saldogruppe for fast eiendom. For 2010 er det innført kildeskatt på pensjoner. ... Kurset tar også for seg siste års endinger i bokføringsregler og ligningsskjemaer.

Skattebetalerforeningens kurskalender

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid


Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgrads-programmer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa.

Stipendprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilstetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstneriske ståsted og faglig spesialisering.

Programmet koordineres av Kunsthøgskolen i Bergen.

LES MER

Vant barnas egen litteraturpris


Arks barnebokpris gikk i år til Bjørn Sortland. Han fikk prisen for «Bergen-mysteriet», som er den tiende boken i serien om Kunstdetektivene. Sortland har vært nominert til flere priser i år. – Det er gøy å være nominert, men veldig kjekt å vinne, sa forfatteren da han fikk overrakt prisen fra kulturminister Anniken Huitfeldt. Bøkene er illustrert av Trond Bredesen.

Grafill Illustrasjon gratulerer!

Bok&Samfunn: LES MER

mandag 7. desember 2009

Hva er et NUF-selskap?


PanLegis prøver med alle næringsdrivende for å gi mer infromasjon om bedre selkapsformer.
LES MER: http://no.panlegis.com


NUF er en forkortelse for norskregistrert utenlandsk foretak og er en selskapsform på lik linje med AS, og får på lik linje med andre norske selskap et norsk organisasjonsnummer.

Et NUF-selskap kan ikke eksistere uten et hovedselskap i utlandet. Vi velger å sette opp alle selskap i England ettersom det er trygt og det er det landet i Europa med best vilkår. Under det engelske Limited selskapet lager vi en filial i Norge. Det er dette selskapet som har betegnelsen NUF. NUF-selskapet blir på alle måter å regne som et aksjeselskap i Norge og man får de samme rettigheter og den samme tryggheten som med et vanlig AS.

Bestill gratis infopakke om NUF her!

Trygt og godt


Filmen om Knerten har allerede lokket over 300000 barn og voksne inn i kinosalene, og har nå fått følge av et dataspill. Spillet er laget av den norske utvikleren Minimedia, som antagelig er landets mest produktive barnespillutvikler, med titler som Josefine, Mummitrollet, Pelle Politibil, Jul i Svingen og Ungene i gaten på rullebladet. Knertenspillet har fått et utviklingstilskudd på 800000 kroner fra Filmfondet. Spillet har et totalt utviklingsbudsjett på 1,45 millioner kroner.

(Illustratør Kristin Granli ha lagd alle illustrasjonene i Knerten-spillet).

Aftenposten: LES MER

Juleheftene er her!


Pris kr. 41,-: Donald Duck & Co, Billy, Lucky Luke, Viggo, Nr. 91 Stomperud, Tuss og Troll, Smöbukk – Det gamle fyrtårnet, Gubben og Katten, Blondie, Donald Duck – God Gammel årgang, Hårek, Knoll og Tott, Snøfte Smith, Fiinbeck og Fia, Mikke Mus & Langbein, Skipper’n, Viggo.
Pris kr. 46,-: Carl Barks’ jul – Julereisen, Flåklypa, Walt Disney’s Julehefte, EON – O’ jul med din vrede, Tommy og Tigeren, Walt Disney’s Hall of Fame – Romano Scarpa, Pondus, Nemi.
Pris kr. 50,-: Larsons Gale verden, M, Kollektivet.

Postens frister for å nå frem til jul:

Norge: 16. des (det betyr at vi må motta bestillingen senest 15. des)
Europa: 14. des (det betyr at vi må motta bestillingen senest 12. des)
USA og verden ellers: 10. des (det betyr at vi må motta bestillingen senest 9. des)

Tronsmo.no: LES MER

fredag 4. desember 2009

NBU-prisen 2009 til Torill Hofmo og Ellen Seip


Torill Hofmo
Torill Hofmo sluttet våren 2009 sitt virke i Cappelen Damm, avdelingen for barne- og ungdomslitteratur. Hun hadde da vært med på fusjonen av de to store barneavdelingene Cappelen og Damm og arbeidet med å bygge opp den største aktøren i det barnelitterære feltet. Før dette var hun redaksjonssjef for Cappelens barnebokavdeling, og ledet denne til å bli en gullgruve for gode barnebøker. Hun har vært en særdeles viktig aktør i det barnelitterære feltet i en tid da denne litteraturen stadig har sprengt nye grenser.

Fra 1981 til 1989 var Torill Hofmo en svært aktiv leder for IBBY Norge. (International Board on Books for Young People) og hun ble senere visepresident i IBBYs Executive Comittee. Allerede den gang var hun en viktig drivkraft i arbeidet med synliggjøre norsk barne- og ungdomslitteratur.

Hun får prisen for sitt mangeårige arbeid i en lang rekke fora for norsk barne- og ungdomslitteratur.

Ellen Seip
Da norske forfattere to år på rad vant den internasjonale bildebokprisen under Barnebokmessa i Bologna, vakte dette berettiget internasjonal oppsikt. Begge prisvinnerne, først Stian Hole i 2007, deretter Øyvind Torseter i 2008, fikk fortjent oppmerksomhet. Bare de som er godt kjent med det norske billedbokmiljøet, visste at det var samme redaktør som hadde jobbet med begge bøkene, nemlig Ellen Seip.

Ellen Seip får prisen for sitt mangeårige arbeid for den norske billedboken. Ved å våge å satse og ta sjanser, ofte på noe som virket smalt og eksperimentelt, har hun vært med på å løfte norske billedbøker til internasjonal ære og berømmelse.

NBU: LES MER

torsdag 3. desember 2009

NBI: Nedslag i samtidslitteraturen for barn og unge


Som siste markering av vårt 30-årsjubileum inviterer Norsk barnebokinstiutt til foredrag og julegløgg fredag 4. desember.

kl. 12.30 får vi tre foredrag som tar pulsen på noen av tendensene i den nyeste barne- og ungdomslitteraturen:


♦ Maria Lassén-Seger, forsker, kritiker, og bibliotekar ved Åbo Akademis Humanistiske fakultet i Finland:
«Djuret i människan och människan i djuret – förmänskligade djur i nyare nordisk bilderbok»

♦ Hanne Kiil, litteraturpedagog NBI : «Fordi jeg fortjener det? Norske ungdomsbøker 2009»

♦ Kristin Ørjasæter, direktør NBI: «Norsk natur på nye måter? En motivstudie»


For dem som ønsker å bare delta på gløggen, blir den servert kl. 15.00.
Arrangementet er åpent for alle interesserte, og krever ingen påmelding.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

NBI: LES MER

onsdag 2. desember 2009

Marriage Proposal By Illustration


Australian illustrator Guy Shield successfully proposed to his girlfriend (now fiancée) last weekend using a series of carefully designed but seemingly arbitrary illustrations. The illustrations, when folded into a specific structure, spelled out the hidden message.

www.drawn.ca

tirsdag 1. desember 2009

Samlagets adventskalenderen 2009


Gjennom heile adventstida deler Samlaget ut bokpremiar til dei som deltek på adventskalenderen vår. Meld deg på adventskalenderen og få tilsendt ein e-post om dagen. Alle spørsmåla er knytte til Samlagsbøker, og du finn svara ved å leite på nettsidene våre. Vi plukkar ut tre vinnarar kvar dag.

Blant alle som melder seg på adventskalenderen, vil også ein heldig vinnar får tilsendt ei flott bokpakke til ein verdi av 1000,-.

Samlaget: LES MER

FANTASTIC MR. FOX


Wes Anderson har helt overraskende kastet seg over animasjonsfilm i sin filmatisering av Roald Dahls klassiske barnebok ”Den fantastiske Mikkel Rev”.
Så langt har filmen fått gode kritikker etter premieren i USA. Denne uken vises filmen under Oslo Internasjonale filmfestival, der den tegner til å bli en av de mest populære filmene. Her er en kort dokumentar om Andersons arbeid med blant annet den tradisjonelle stop motion-animasjonen som har gitt filmen et distinkt særpreg.

Flere videoer på Rushprints: YouTube-kanal