fredag 24. juni 2011

Tegneserier, illustrasjoner, plakater

Illustrasjon: Bendik Kaltenborn

Avistegnernes Hus 25. juni - 4. september.

Ronja Svenning Berge, Øystein Runde, Steffen Kverneland, Bendik Kaltenborn, Lars Fiske, Flu Hartberg, Rui Tenreiro m.fl. Kunsthåndverkeren Ingrid Askeland viser keramiske arbeider med tegneseriepreg.


http://avistegnerneshus.no/

torsdag 23. juni 2011

SIGURD FANDANGO ER ÅRETS FESTIVALUTSTILLER på Preus fotomuseum i Horten


© Sigurd Fandango, Luanda, Angola, 2010
Preus museum er stolte over å presentere årets festivalutstiller: Fotografen Sigurd Fandango (f. 1986) er ung, men har allerede utrettet mye, og er klar for å stille ut på Fotografiets dag i Horten søndag 28. august.

Grafill illustrasjon intervjuer Line Halsnes


onsdag 22. juni 2011

Tegnebiennalen 2012

I mai 2012 går den 6. tegnebiennalen av stabelen. Den vil bli arrangert i Oslo, i Tegnerforbundet og andre steder i Kvadraturen.
Søknadsfrist 15. november, elektronisk søknadsportal vil bli tilgjengelig i september. Mer info kommer straks!

Mer info: http://www.tegnerforbundet.no/biennale.html
Barcelonas "Visuelt", inspirasjon for neste sommer;

More than a decade ago, OFFF was born as a post-digital culture festival, a meeting place to host contemporary creation through an in depth programme of conferences, workshops and performances by the most relevant artists of our time. Today, OFFF is a way of understanding art. A way of life. Evolving and transforming.
Les mer: http://offf.ws/bcn2011/en/

fredag 10. juni 2011

100-årsjubileum for Malerkolonien i Holmsbu


Hurum kommune og Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri Henrik Sørensens Samlinger inviterer til åpningsarrangementer i forbindelse med jubileumsutstillingen
17. juni kl 18:00: 18. juni kl 13:00:

19. juni:
Konsert i Holmsbu kirke m/Barrat Dues juniororkester og forteller Minken Fossheim. Entre kr 250,-.

Åpning av jubileumsarrangementet i Støa v/ordfører Anne-Hilde Rese. Musikalsk innslag ved fiolinist Sara Chen fra Barrat Due. Avduking av Øystein Bernhard Mobråtens relieff over de tre ”Holmsbumalerne”, Henrik Sørensen, Thorvald Erichsen og Oluf Wold Torne.
Jubileumsutstillingen åpnes av Sven Oluf Sørensen. Arrangementet avsluttes med omvisning i Holmsbu Billedgalleri kl 15.30.
Omvisning i jubileumsutstillingen i Støa v/Sven Oluf Sørensen kl 13.00. Foredrag om Skagenmalerne v/Mette Bøgh Jensen, kurator ved Skagen museum, i Holmsbu Billedgalleri kl 15.00.

Jubileumsutstillingen i Støa holdes åpen alle dager i perioden 18. juni – 17. juli, kl 12.00 – 17.00. Inngang kr 20,-. Det blir guidet omvisning i helgene.

Hurum Kunstlags utstilling med sju hurumkunstnere er åpen i perioden 21. juli – 21. august. Åpen alle dager kl 12.00 – 17.00. Se egen info.

Takk til alle som velvillig har bidratt med sin kompetanse og utlån av bilder til jubileums- utstillingen. En særlig takk til Sven Oluf Sørensen som har bygget opp utstillingen.

Ny utstilling i KunstnerSenteret i Buskerud

Ingvar Gundersen
"Hospitalet"
 
Velkommen til åpning onsdag 15. juni kl. 1900!
15. juni - 31. juli 2011

"Hospitalet IV"
 
Dette prosjektet, med tittelen «Hospitalet», tar utgangspunkt i gamle trykk og plansjer som viser kirurgiske instrumenter og andre rekvisitter knyttet til medisin og sykdom.  Bruken av kirurgiske instrumenter har fulgt menneskenes historie, og blitt stadig mer avanserte etter som teknikken er forbedret og forståelsen av kroppen og dens funksjoner har økt.  I forlengelsen av denne utviklingen har vi dagens genmanipulering, transplantasjoner og plastisk kirurgi. Vi står overfor en situasjon hvor vi kan omskape kroppen etter eget ønske.
De kirurgiske plansjene kan oppfattes som visuelle metaforer for denne utviklingen.  I motsetning til genetikken, som lett blir distansert og abstrakt, appellerer de kirurgiske plansjene til fantasi og følelser.  I «Hospitalet» stilles fragmenter og bearbeidelser av disse plansjene sammen med andre billedelementer som kan gi asossiasjoner rundt begreper som medisin og hospital.  De myke sidene er;  pleie, omsorg, renhet, representert ved ornamentikk, hvite blonder og håndarbeid.  Eller de fysiske, konkrete som er;  bygningene, korridorene, salene, tapeter og maling, hagen og plantegninger.  Bearbeidelser av Botticellis «Pieta» er brukt i noen bilder.  Det viser til at religionen alltid har spilt en stor rolle i forståelsen av og behandlingen av kroppen.  Når ulike billedelementer slik stilles opp mot hverandre, oppstår det visuelle og innholdsmessige spenninger som forhåpentligvis gir rom for refleksjon og ettertanke.
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd.

Åpningstider sommeren 2011:  
Tirsdag - søndag: 1100-1500.  Utstillingens siste dag er søndag 31. juli 2011.

Union Scene   Grønland 60   3045 Drammen
 

Utstillingssommeren i Drøbak

AvisTegnernes Hus
Avd Akershusmuseet
Senter for tegning og ytringsfrihet
1440 DrøbakTil MEDIA


Vi har fornøyelsen av å presentere utstillingen med den franske 19 hundre talls tegneren og samfunnsrefseren Honoré Daumier.(1808 -1879) Vedlagt har vi samlet en del informasjon som er relevant for utstillingen. Det vil bli vist 90 forskjellige fargekolorerte litografier som er mer en 150 år gammel.  Siste utstilling med Daumier ble vist i Nasjonal Galleriet i 1981 . Utstillingen holdes i Hoved fortet Oscarsborg Festning, Galleri Oscarsborg.

Vi har samme dag også åpning av utstilling med Finn Halds keramiske figurer i samme galleri. Også bilde kunstneren Inger K. Giskeødegår har åpning samme dag kl 14.00 med utstillingen "Vestkyst" i Galleri Kommandanten, .Kommandantboligen. Egen innbydelse følger separat. 
Kunstneren Ida Elisabeth vil også ha utstilling i Galleri Kommandanten, Hennes åpning er kl 12.30 lørdag 11.juni.
  

Innføring i Daumiers rike.

AvisTegnernes Hus, Drøbak har gjennom flere år arbeidet aktivt for å kunne vise en utstilling med den franske tegner, maler og skulptør Honoré Daumier.  Utstillingen er blitt til i samarbeid med Olaf Gulbransson museet, Tegernsee, Tyskland. Den vil bli utstilt på Oscarsborg festning i tiden  4. juni—11. september 2011 under tittelen Guder, helter og jurister.

 AvisTegnernes Hus i Drøbak er kjent som Norges viktigste senter for ytringsfrihet gjennom tegning.  Etter initiativ fra senteret er Drøbak nylig etablert som verdens første friby for forfulgte tegnere, og fra 1. januar 2011 har avistegneren Arifur Rahman fra Bangladesh oppholdt seg i Norge og han  bor nå i Drøbak og er sterkt knyttet til miljøet rundt avistegnerhuset. Her kan han utøve sitt yrke i et trygt og godt miljø.

Med henblikk på den viktige demokratiprosessen som skjer rundt i verden og hvor norsk utenrikspolitikk deltar aktivt på mange plan, ser vi det som ytterst viktig å vise hvordan tegning ble brukt i demokratiprosessen som foregikk i Frankrike i det 19. århundre.

Presentasjonen av Honoré Daumiers tegninger på Oscarsborg Festning sommeren 2011 er helt i tråd med AvisTegnernes Hus målsetning om å synliggjøre behovet for ytringsfrihet gjennom tegning.

Utstillingen er produsert i Tyskland hvor den allerede er blitt vist to steder; Olaf Gulbransson Museum, Tegernsee i 2008/2009, og ved Museum Moderne Kunst, Wörlen, Passau i 2010/2011.  Utstillingen omfatter 80 litografiske verker fra tidsepoken 1830 til 1870.  De fleste håndkolorerte originaler.

For å presentere bildene i et mest mulig riktig tidsperspektiv i forhold til Daumiers liv, har vi valgt å legge utstillingen bak de tykke murene i Borggården på Oscarsborg festning som stod ferdig i 1853.  Under de buede militære konstruksjoner kommer bildene tilbake til sin samtid i det 19. århundre. 

Oscarsborg festning har hver sommer besøk av ca 100 000 gjester og bare under Oscarsborgoperaen i august kommer det 12 000 i løpet av halvannen uke. Av erfaring er det realistisk å anslå at minst 10 000 av disse vil avlegge utstillingen et besøk. Det er fri adgang til utstillingen for besøkende på øya.

Utstillingen vil bli støttet opp med regelmessige foredrag og visninger gjennom hele utstillingsperioden.

Honoré Victorin Daumier (1808-1879) var en av de mest betydningsfulle franske tegnere og malere i det 19. århundre og berømt for sine politiske og samfunnskritiske arbeider.

Daumier var en foregangsmann i bruken av kunst i den aktuelle samfunnsdebatt og var de forsvarsløses forvarer overfor samfunnets utnyttelse av dem. I satirens form avslørte han politikernes og autoritetenes hykleri og brutalitet. Men hans verk går lenger enn bare å være satire og samfunnskritikk.  Han gir et bilde av det allmenmenneskelige, av det dagligdagse og vanlige, båret oppe av en dyp medfølelse. Selv om hans motiver stort sett begrenser seg til livet i Paris rundt midten av det 19. århundre, er hans budskap tidløst og like gyldig i dag som det var på hans tid.

Daumiers politiske tegninger brakte ham i fengsel et halvt år i 1831–32, da han fortsatte å karikere borgerkongen Louis Philippe som en pære, etter en opprinnelig idé av forleggeren Philipon.  Daumiers bitende, aggressive skarpe blikk terget også statsråder, parlamentsmedlemmer og statsadvokater. Datidens jurister var ofte griske og gikk overklassens ærend, også når det gjaldt utforming av lovverket. Fornærmelsene mot kongehuset førte etter hvert til en streng sensur. For å unngå slik sensur tok derfor Daumier i bruk figuren Macaire, den berømte hovedrollen i skuespillet ”L´Auberge des Adrets” av Augier og Amand (første gang oppført i 1823). Macaire var en berømt svindler, bedrager og sjarlatan. Teaterstykket ble forbudt oppført i 1835, men Daumier brukte denne figuren til å avsløre skinnmoralen og korrupsjonen blant den herskende klassen i Frankrike og det streberske borgerskapet. På denne måten kunne han fortsette å utgi sitt samfunnskritiske budskap uten på nytt å komme i fengsel.

Vi  stiller ut 50 litografier fra serien ”Historie Ancien” og 30 andre satiriske og kritiske arbeider. Vi er stolte over å bringe Daumiers litografiske verk til et stort norsk publikum sommeren 2011.


Erik Henri de la Forest
Leder
Avistegnernes Hus, Drøbak  

TEGNERFORBUNDET GALLERI: Christian Hennie

JUNKYARD SPORTS
Christian Hennie

Innenfor en politisk og veldig absurd narrativ, feirer de nyeste tegningene til Christian Hennie egenarten som oppstår i møtet mellom de to; når absurditeten ved det kontemporære samfunnet smelter sammen med det politiske. Innefor tegningens språk representerer de ikke bare et visuelt språk, men en virkelighet for samfunnskritikk. I sin tilnærming til tegningens språk er Hennies arbeider klart prosessorienterte i form av å samle forskjellige billedspråk fra ulike kilder som for eksemper digitale medier.

Christian Hennie (f. 1978 i Oslo), bor og arbeider i Helsinki. Våren 2009 tok han sin master ved Statens kunstakademi i Oslo. Dette er hans første separatutstilling.

TEGNERFORBUNDET GALLERI 3. juni – 19. juni 2011 

www.tegnerforbundet.no
TEGNEBIENNALE 2012

Tegnerforbundet skal arrangere en ny Tegnebiennale i 2012.
Den vil bli vist i galleriet til Tegnerforbundet og andre steder i Kvadraturen.
Komplett utlysningstekst vil bli lagt ut på Tegnerforbundets webside i
midten av juni, men her er annonseteksten:


DATO: 10. mai – 17. juni 2012
TEMA: TEGNING SOM YTRING


Søknadsfrist 15. november
www.tegnerforbundet.no/biennale.html
for mer info